dimecres, 23 d’abril del 2014

Els orígens del totalitarisme de Hanna Arendt

Els orígens del totalitarisme (en anglès, The Origins of Totalitarianism) és un llibre de Hannah Arendt que descriu i analitza els dos moviments totalitaris més importants del segle XX: el nazisme i l'estalinisme. Publicat per primera vegada en anglès en 1951, sovint, és considerat el treball principal de la teòrica política Hannah Arendt. Li va dedicar el llibre al seu marit Heinrich Blücher, a qui li havia diversos suggeriments per a aquest treball.

Està compost per tres volums: Antisemitism (Antisemitisme); Imperialism (Imperialisme) i Totalitarianism (Totalitarisme).

El llibre descriu l'ascens de l'antisemitisme a Europa central i occidental a inicis i mitjans del segle XIX i continua amb una anàlisi del Nou Imperialisme , període que va des de 1884 fins a l'esclat de la Primera Guerra Mundial .

Arendt considera que, juntament amb la burocràcia, el racisme és el tret principal de l'imperialisme colonialista, el qual es caracteritza per la seua expansió il·limitada. Tal expansió necessàriament s'oposava i era hostil a la noció d'un Estat nació amb un territori delimitat. Arendt rastreja les arrels de l'imperialisme modern a l'acumulació de l'excés de capital en els Estat-nació europeus durant el segle XIX. Aquest capital requeria que les inversions fora d'Europa foren productives, de manera que el control polític havia de ser expandit ultramar per protegir aquestes inversions. Després, examina el «imperialisme continental» (pangermanisme i paneslavisme i el sorgiment de moviments que van substituir als partits polítics). Aquests moviments eren hostils a l'Estat i antiparlamentaristes i institucionalitzaren gradualment l'antisemitisme i altres tipus de racisme. Arendt conclou que mentre el feixisme italià era un moviment autoritari nacionalista, el nazisme i l'estalinisme eren moviment totalitaris que buscaven eliminar totes les restriccions al poder de l'Estat .