dimecres, 14 de gener del 2015

Sentit i referència
Traducció dels termes alemanys Sinn i Bedeutung, respectivament, amb els que Gottlob Frege va explicar la seva teoria sobre el significat. Referència d'un terme és allò que el terme denota (o refereix) -concepte semblant al de denotació (encara que de vegades es diu que és allò que «designa»)-, mentre que sentit d'un terme és el mode com un terme es refereix a un objecte; concepte semblant al de designació (veure cita).
Dos termes poden tenir la mateixa referència, però distint sentit, pel fet de presentar-la sota un mode o aspecte distint; així, les expressions «l'autor del Quixot» i «el Manc de Lepant» tenen igual referent, perquè ambdues es refereixen a Cervantes, encara que presentant-ho sota diferent aspecte. Tota expressió nominal ha de tenir sentit, encara que no cal que sempre tingua un referent. Tenen sentit i referència noms com «2» (el primer nombre parell), o «Roma» (capital d'Itàlia); tenen pròpiament només sentit, sense referent real, noms com «centaure» (homes-cavall mitològics) o «Èdip» (fill de Lai i Jocasta, en la mitologia).
Els noms propis, dels que es diu que no designen, sinó que només denoten, tenen per a Frege no sols referència, sinó també sentit: el sentit que tenen per a qui els usa, que podria substituir-los per qualsevol altra expressió equivalent; així, «Brut» és «l'assassí de Cèsar». Quan es tracta d'enunciats, això és, la «idea» o el «pensament» (terminologia de Frege) és el sentit, mentre que la referència és el seu valor de veritat;, i així com el sentit d'un terme és la condició que l'objecte ha de satisfer per ser un referent del dit terme, així també, perquè un enunciat sigui vertader, ha d'haver-hi un estat de coses que satisfaci el seu sentit. D'aquí que es digui que entendre un enunciat sigui conèixer les seves condicions de veritat;. 

 
Gottlob Frege (8 de novembre de 1848 a Wismar - 26 de juliol de 1925 a Bad Kleinen, Imperi Alemany) fou un filòsof i matemàtic alemany que va fundar la filosofia analítica.
Les seves contribucions se centren en la lògica formal i en la filosofia del llenguatge. La seva distinció fonamental entre sentit i referència s'inscriu en la tradició que intenta explicar què és el significat d'un mot o expressió. Per a Frege la majoria de les paraules no tenen sentit, amb excepció dels noms propis, sinó que tenen referència: no es pot dir "què significa una casa?" sinó "a quines entitats ens referim en usar el terme casa?", per exemple. Amb aquesta distinció volia fugir de l'idealisme de Plató que encallava la recerca, ja que feia impossible compartir el sentit (per cada persona un element pot voler dir coses diferents) per tractar amb el context social dels mots, molt més objectivable, amb l'ús de les paraules en comptes de l'essència dels éssers.

El 1879, Frege va publicar la seva revolucionària obra titulada Conceptografía o Escriptura de conceptes (en alemany Begriffsschrift), en la qual va establir les bases de la lògica matemàtica moderna, iniciant una nova era en aquesta disciplina que havia romàs pràcticament inalterada des Aristòtil. Mitjançant la introducció d'una nova sintaxi, amb la inclusió dels anomenats quantificadors («per a tot» o «per almenys un»), va permetre formalitzar una enorme quantitat de nous arguments. També va ser el primer a distingir la caracterització formal de les lleis lògiques del seu contingut semàntic.
Un cop fixats els principis axiomàtics de la lògica, va escometre la tasca d'edificar l'aritmètica sobre aquesta base. Un problema en les revolucionàries obres de Frege és la quantitat d'espai imprès que requereix la seva notació; no va ser realment fins a la publicació dels Principia Mathematica d'Alfred North Whitehead i Bertrand Russell quan el poder de la lògica formal, en una notació menys extensa (però que requereix molts signes d'agrupació) va ser apreciable. diumenge, 11 de gener del 2015

Valor

Un valor és una qualitat d'un subjecte o objecte. Els valors són agregats a les característiques físiques o psicològiques, tangibles de l'objecte; és a dir, són atribuïts a fi per un individu o un grup social, modificant -a partir d'aquesta atribució- el seu comportament i actituds cap a l'objecte en qüestió. El valor és una qualitat que confereix a les coses, fets o persones una estimació, ja siga negativa o positiva.

Es pot dir que l'existència d'un valor és el resultat de la interpretació que fa el subjecte de la utilitat, desig, importància, interès, bellesa de l'objecte. És a dir, la vàlua de l'objecte és en certa mesura, atribuïda pel subjecte, en acord als seus propis criteris i interpretació, producte d'un aprenentatge, d'una experiència, l'existència d'un ideal fins i tot de la noció d'un ordre natural que transcendeix al subjecte en tot el seu àmbit. "Ja que els valors no són coses, ni elements de les coses, llavors els valors són impressions subjectives de grat o desgrat, que les coses ens produeixen a nosaltres i que nosaltres projectem sobre les coses. S'ha acudit llavors al mecanisme de la projecció sentimental; s'ha acudit al mecanisme d'una objectivació, i s'ha dit: aquestes impressions grates o ingrates, que les coses ens produeixen, nosaltres les vam arrencar del nostre jo subjectiu i les projectem i objectivem en les coses mateixes i diem que les coses mateixes són bones o dolentes, o santes o profanes ". (García Morente, 1992)

Valors com ara: honestedat, lleialtat, identitat cultural, respecte, responsabilitat, solidaritat, amor, tolerància, sinceritat etc., són fonamentals per al conviure pacífic de la societat.

No obstant això, com en molts dels temes antropològics es pot considerar que la llibertat o la solidaritat més que valors personals o socials són els seus fonaments de valor, el que delimita l'àmbit axiològic. Com qualitats apreciades pel subjecte només adquireixen el rang de valors en el moment en què són assolides com pràctiques personals i/o col·lectives. En altres paraules, la llibertat no és un valor pel contingut del concepte o per ser apreciada com una pràctica desitjable d'un determinat grup social, la llibertat és un valor quan és apreciada i exercida pels subjectes, és a dir, demanda situacions praxeológiques, és l'exercici de la llibertat en una comunitat. Això es coneix com dialèctica objecte-subjecte, relació recíproca entre l'objecte considerat com valuós pel pensament i la pràctica del subjecte hàbits virtuosos.

Els valors desenvolupen virtuts que desplegats diàriament en el nostre ambient beneficien al nostre entorn ia la societat en general. Els valors es delimiten per una cultura, grup, religió, hàbits o tradicions. En línia amb la dialèctica subjecte-objecte en els valors es produeixen els casos i controvèrsies. Per exemple, el respecte a les dones en el medi orient no és el mateix que podem observar en altres parts del món. En una cultura i religió pot no considerar vexatori o intolerant (dimensió subjectiva del valor).

Hi ha diversos tipus de valors com són els valors econòmics, els valors socials i els valors morals o espirituals. La axiologia no pot jerarquitzar els valors, cada un té aspectes o propietats importants i a més interaccionen entre si. Són antivalors aquells que devaluen el món en la seva riquesa natural i espiritual.


dissabte, 3 de gener del 2015

Identitat personalLa identitat és el que permet que algú es reconega a si mateix. En conseqüència, la identitat personal és tot allò que ens defineix com a individus. Tenim consciència de la identitat perquè tenim memòria, sense ella seria impossible nostre propi reconeixement. De fet, quan algú perd la memòria perd l'element essencial de si mateix.
Encara que estiguem permanentment canviant des d'un punt de vista físic i cognitiu, és evident que en el procés de transformació hi ha alguna cosa que es manté
inalterable: la convicció que som la mateixa persona en tot moment. És una idea una mica paradoxal, ja que canviem cada dia i al mateix temps no canviem.
Per tenir un criteri d'identitat personal és necessari desenvolupar el concepte d'intimitat, el qual s'adquireix en la infància quan a poc a poc el nen aprèn a distingir entre la idea jo i els altres. Quan es consolida la noció del jo, la persona ja pot començar a comprendre qui és. Pensem i observem el que ens envolta externament i paral·lelament estem en un cos, amb uns sentiments i idees en relació amb el nostre interior. És una mena de diàleg íntim i aquest tret és una part de la nostra identitat personal.
En un altre sentit, adquirim una identitat per la nostra pertinença a una família ia un grup social. La nostra individualitat es comparteix amb els altres i els factors externs acaben determinant la percepció individual sobre qui som. La nacionalitat, la llengua i les tradicions són trets culturals que són interioritzats per cada un de nosaltres.
Des d'un punt de vista extern, hi ha dades personals que intervenen en la descripció de la pròpia identitat. Encara que siga des en un sentit tècnic i fins i tot administratiu, el conjunt d'informació relacionada amb un mateix influeix notablement en la nostra autoconsciència. Tenim un nom, una data de naixement i tot un seguit de dades que comuniquen informació sobre la pròpia individualitat.
Hi ha un component biològic en el concepte d'identitat personal. No només pels trets físics externs, sinó també perquè tot el nostre cos expressa una part del que som com a persones. El coneixement del genoma humà ha iniciat un nou camí en la definició de l'ésser humà i, en conseqüència, ja és possible determinar quins factors biològics determinen la nostra personalitat. Finalment, cal tenir present que som l'únic organisme viu que és capaç de pensar sobre si mateix, sobre la seua identitat personal.

Edgar Morin
LOS SIETE SABERES