dissabte, 3 de gener del 2015

Identitat personalLa identitat és el que permet que algú es reconega a si mateix. En conseqüència, la identitat personal és tot allò que ens defineix com a individus. Tenim consciència de la identitat perquè tenim memòria, sense ella seria impossible nostre propi reconeixement. De fet, quan algú perd la memòria perd l'element essencial de si mateix.
Encara que estiguem permanentment canviant des d'un punt de vista físic i cognitiu, és evident que en el procés de transformació hi ha alguna cosa que es manté
inalterable: la convicció que som la mateixa persona en tot moment. És una idea una mica paradoxal, ja que canviem cada dia i al mateix temps no canviem.
Per tenir un criteri d'identitat personal és necessari desenvolupar el concepte d'intimitat, el qual s'adquireix en la infància quan a poc a poc el nen aprèn a distingir entre la idea jo i els altres. Quan es consolida la noció del jo, la persona ja pot començar a comprendre qui és. Pensem i observem el que ens envolta externament i paral·lelament estem en un cos, amb uns sentiments i idees en relació amb el nostre interior. És una mena de diàleg íntim i aquest tret és una part de la nostra identitat personal.
En un altre sentit, adquirim una identitat per la nostra pertinença a una família ia un grup social. La nostra individualitat es comparteix amb els altres i els factors externs acaben determinant la percepció individual sobre qui som. La nacionalitat, la llengua i les tradicions són trets culturals que són interioritzats per cada un de nosaltres.
Des d'un punt de vista extern, hi ha dades personals que intervenen en la descripció de la pròpia identitat. Encara que siga des en un sentit tècnic i fins i tot administratiu, el conjunt d'informació relacionada amb un mateix influeix notablement en la nostra autoconsciència. Tenim un nom, una data de naixement i tot un seguit de dades que comuniquen informació sobre la pròpia individualitat.
Hi ha un component biològic en el concepte d'identitat personal. No només pels trets físics externs, sinó també perquè tot el nostre cos expressa una part del que som com a persones. El coneixement del genoma humà ha iniciat un nou camí en la definició de l'ésser humà i, en conseqüència, ja és possible determinar quins factors biològics determinen la nostra personalitat. Finalment, cal tenir present que som l'únic organisme viu que és capaç de pensar sobre si mateix, sobre la seua identitat personal.

Edgar Morin
LOS SIETE SABERES